Skip to main content

On this page, the course coordinator or examiner will publish course analyses with course data for a course offering. When the course analysis has been published, the course data, the course memo, and the course syllabus are displayed. All course syllabuses and course memos are shown on the page Archive.

The information can help prospective, current, and former students with course selection, or to follow up on their own participation. Teachers, course coordinators, examiners, etc. can use the page as support in course development.

2024

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2023

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2022

Course syllabus HI1024 ( Autumn 2020 - )

Course memo HI1024 HT 2022-50471

Course analysis: 9 Feb 2023

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Nicklas Brandefelt

Nicklas Brandefelt

114

LAB1 (2,0) P, F

TEN2 (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

TENA (3,0) P, F

53.5 %

I år hade för första gången på ett antal år en plus-plus-grupp för de som redan behärskar programmeringen. Vi flyttade också övningarna så att de istället för att följa precis efter föreläsningen istället ligger precis innan nästa föreläsning. Detta för att studenterna ska hinna smälta materialet innan de ska få hjälp med övningsuppgifter och redovisa bonusuppgifter. Med anslutning till detta gick jag igenom alla övningsuppgifter och bytte ut en del och la till en del för att säkerställa att vi på ett bra sätt introducerar studenterna till alla de moment vi vill att de behärskar. Eftersom de hade mer tid mellan föreläsning och övning kunde jag också öka svårighetsgraden något på bonusuppgifterna.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

9 Feb 2023

Last time changed

No changes since first published.

2021

Course syllabus HI1024 ( Autumn 2020 - )

Course memo HI1024 HT 2021-50231

Course analysis: 6 May 2022

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Nicklas Brandefelt

Nicklas Brandefelt

115

LAB1 (2,0) P, F

TEN2 (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

TENA (3,0) P, F

43.5 %

Vi behöll systemet med bonusuppgifter som redovisades för assistenter trots att vi nu var på plats igen. Också TENA som vi förra året gjorde till en digital hemtenta fick vara kvar som sådan.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

6 May 2022

Last time changed

No changes since first published.

2020

Course syllabus HI1024 ( Autumn 2020 - )

Course memo HI1024 Autumn 2020-51455

Course analysis: 26 Apr 2021

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Nicklas Brandefelt

Nicklas Brandefelt

84

LAB1 (2,0) P, F

TEN2 (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

TENA (3,0) P, F

51.2 %

Nytt för år var att föreläsningarna var via zoom, och övningarna sköttes av studentassistenter, detta pga corona. För att motivera studenterna att ligga i fas och att komma in till skolan på övningarna så infördes ett redovisningssystem av övningsuppgifter. Man fick vid nästa varje övningstillfälle innan andra timmen berätta om man gjort de utvalda uppgifterna. Assistenterna lottade sedan fram vilka som fick redovisa. Det var normalt tre assistenter och de flesta fick redovisa. Om man anmält tillräckligt många uppgifter slapp man första uppgiften på den praktiska tentan (TEN2). Under första timmen kunde man få hjälp med alla övningsuppgifter. Nytt för i år var också att vi synkat kursen noggrannare med parallellkursen. Vi hade också senarelagt sista redovisningstillfället av sista laborationen som ligger i början av p2. I år var laboration 3 något mindre än de senaste två åren. TENA var i år en flervals hemtentamen man gjorde i canvas.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

26 Apr 2021

Last time changed

No changes since first published.

2019

Course syllabus HI1024 ( Autumn 2019 - Spring 2020 )

Course memo HI1024 Autumn 2019-51198

Course analysis: 25 May 2020

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Nicklas Brandefelt

Nicklas Brandefelt

69

LAB1 (2,0) P, F

TEN1 (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

TEN2 (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

53.6 % *

Obs-from denna omgång anger vi godkända förstagångsregistrerade efter omtentan. Vi har bytt programmeringsmiljö till Visual studio Code och fullt ut gått över till att kompilera i terminal/powershell. Vi lade till ett extra redovisningstillfälle för lab1 och lab2 lite senare för att fånga upp de som behöver lite mer tid. Vi senarelade båda tillfällena att redovisa laboration 3. Det sista var nu fredagen i första veckan i p2. Laboration 3 var som förra året lite svårare men också lite kortare. Lab2 var i år lite svårare så att steget till lab3 blev mindre. Vi hade i år för första gången ett spår för de duktigaste som redan kunde programmera och hade lätt för matematiken (++gruppen). Dessa (det blev 6 stycken) gjorde först en nedbantad version av lab3 första veckan för att sedan göra en större och svårare uppgift istället för att följa laborationskursen.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

25 May 2020

Last time changed

26 Apr 2021

Comments to changes in course data or course analysis after publishing

Obs-from denna omgång anger vi godkända förstagångsregistrerade efter omtentan. Detta gör vi eftersom kth nu har gjort det möjligt att välja datum och jag tror det säger mer om hur kursen går än efter första omgången.

Course syllabus HI1024 ( Autumn 2019 - Spring 2020 )

Course memo HI1024 Autumn 2019-50086

Course analysis: 25 Nov 2020

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Jonas Willén

Nicklas Brandefelt

25

LAB1 (2,0) P, F

TEN1 (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

TEN2 (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

8 %

Inge stora förrändringar

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

25 Nov 2020

Last time changed

No changes since first published.

2018

Course syllabus HI1024 ( Autumn 2018 - Spring 2019 )

Course memo HI1024 Autumn 2018-50624

Course analysis: 16 Nov 2018

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Nicklas Brandefelt

Nicklas Brandefelt

76 *

LAB1 (2,0) P, F

TEN1 (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

TEN2 (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

32 % *

Vi la till ett övningstillfälle och lade redovisningarna av lab3 senare. Sista redovisningen var nu direkt efter tentaveckan. Jag tryckte mer på att de skulle kompilera i terminalfönstret. Laboration 3 var ett snäpp svårare. Infomet HF1005 som går parallellt hade i år ett mer koncentrerat upplägg ca mitt under denna kurs. Vi lade in ett extra övningspass efter sista föreläsningen för att stödja labben. Vi hade ett extra pass för att testa tentasystemet.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

15 Nov 2019

Last time changed

15 Nov 2019

Comments to changes in course data or course analysis after publishing

Lagt till pm. Uppdaterat förändringar

Course syllabus HI1024 ( Autumn 2018 - Spring 2019 )

No course memo added

Course analysis: 14 Jan 2019

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Anders Cajander

Nicklas Brandefelt

39 *

LAB1 (2,0) P, F

TEN1 (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

TEN2 (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

33 % *

Nej

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

15 Nov 2019

Last time changed

15 Nov 2019

Comments to changes in course data or course analysis after publishing

Räkna fel.

Course syllabus HI1024 ( Autumn 2018 - Spring 2019 )

No course memo added

Course analysis: 17 Jun 2019

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Jonas Wåhslén

Nicklas Brandefelt

31 *

LAB1 (2,0) P, F

TEN1 (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

TEN2 (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

19.4 % *

Senare redovisning av lab 3. Något svårare lab 3.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

15 Nov 2019

Last time changed

No changes since first published.

2017

Course syllabus HI1024 ( Autumn 2013 - Spring 2018 )

Course memo HI1024 Autumn 2017-50998

Course analysis: 25 Jan 2018

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Nicklas Brandefelt

Nicklas Brandefelt

73 *

LAB1 (2,0) P, F

TEN1 (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

TEN2 (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

37 % *

Bytt programmerings-miljö

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

15 Nov 2019

Last time changed

15 Nov 2019

Comments to changes in course data or course analysis after publishing

Lagt till kurs-pm

2016

Course syllabus HI1024 ( Autumn 2013 - Spring 2018 )

Course memo HI1024 Autumn 2016-50472

Course analysis: 16 Nov 2016

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Nicklas Brandefelt

Nicklas Brandefelt

61 *

LAB1 (2,0) P, F

TEN1 (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

TEN2 (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

44 % *

Tagit bor tutorials (och gör dem i helklass), ändrat instruktionen till och utökat laboration 2 och gjort ny version av laboration 3, programmerar tillsammans på repetitionsföreläsningen. Lagt till en tentagenomgång inför omtentan.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

15 Nov 2019

Last time changed

15 Nov 2019

Comments to changes in course data or course analysis after publishing

Lagt till kurs-pm

2015

Course syllabus HI1024 ( Autumn 2013 - Spring 2018 )

Course memo HI1024 Autumn 2015-51380

Course analysis: 3 Dec 2015

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Nicklas Brandefelt

Nicklas Brandefelt

68 *

LAB1 (2,0) P, F

TEN1 (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

TEN2 (3,0) A, B, C, D, E, FX, F

56 % *

Tagit bort inlämningsuppgifter, bytt till engelska variabelnamn, ändrat instruktioner för filhantering, ändrat pekaravsnittet, ändrat instruktionen till laboration 1 och gjort ny version av laboration 3. Delat upp klassvis.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

15 Nov 2019

Last time changed

15 Nov 2019

Comments to changes in course data or course analysis after publishing

Lagt till pm, Fyllt i ändringar

Scroll to top